Limity na sprzęt stomijny

***
kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 20 lut 2012, 15:02

Witam,
czy wiecie ,że:
od 1 lipca 2010r. będziemy ponosić częściowe koszty refundacji?
Czy mozna jeszcze coś z tym zrobić? Jak się zmienią zasady refundacji?

kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 23 lut 2012, 8:26

Tak było- zał. 1, tak jest-zał. 2 , jak bedzie od lipca- kto wie?
Czytajcie ustawę refundacyjną, jeszcze jest czas byśmy ja zmienili- my stomicy .Dlatego pilnie poszukiwane są osoby zaangażowane, które dotrą do konsultantów w miastach wojewódzkich. Jeśli mozesz ppomóc podaj maila i województwo z którego pochodzisz. Czasu jest niewiele. Ale zawsze warto powalczyć o poprawę bytu.
Załączniki
limit 2011.png
limit 2011.png (108.94 KiB) Przeglądany 6197 razy
limit2001.png
limit2001.png (109.55 KiB) Przeglądany 6197 razy

kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 23 lut 2012, 8:36

Przepraszam, załączniki weszły w odwrotnej kolejności, ale opisane są właściwie. A skany pochodzą z rozporządzeń mInistra zdrowia z okresu Kas Chorych -2001r i NFZ -2011r. Czy tak jest dobrze? Jak byc powinno? czekam na sugestie na PW lub kukuleczka7.69@o2.pl

kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 17 mar 2012, 19:03

Witam,
czy wiecie ,że:
od 1 lipca 2010r. będziemy ponosić częściowe koszty refundacji?
Czy mozna jeszcze coś z tym zrobić? Jak się zmienią zasady refundacji?

No, ale wtopa! :oops:
oprócz mnie nikt nie reaguje na post.Sama sobie jestem winna - dopiero dziś : zauważyłam chochlika- nie 2010r a powinno byc 2012r.
Niestety rzeczywistość nie będzie taka śmieszna. Wszystkich wprowadzaony w "archiwalny'" :oops: błąd przepraszam.

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: javes » 20 mar 2012, 10:58

Szukając informacji na ten temat, oto co znalazłem:

07.09.2011

Apel ekspertów o większe limity na sprzęt dla chorych ze stomią

Od 8 lat nie zmieniły się obowiązujące limity na sprzęt stomijny. Powinny być one dwukrotnie większe, by spełnić najpilniejsze potrzeby wymagających tego chorych - apelowali w środę eksperci na spotkaniu z dziennikarzami.
Prof. Krzysztof Bielecki z Kliniki Chirurgii Ogólnej CMPK w Warszawie, powiedział, że w Polsce jest co najmniej 35 tys. osób wymagających zastosowania stomii, czyli ujścia jelit na brzuchu, przez które wydobywa się na zewnątrz kał lub mocz.
Najczęściej użycia takiego sprzętu wymagają chorzy na nowotwory (głównie cierpiący na raka jelita grubego), którzy stanowią ponad 80 proc. pacjentów ze stomią.
,,Muszą oni codziennie wymieniać worki i płytki niezbędne do przytwierdzania na skórze brzucha, jak też specjalistycznych środków pielęgnacyjnych. I z tym jest kłopot, gdyż w naszym kraju ci ciężko doświadczeni chorzy mogą bezpłatnie, czyli w ramach obowiązujących limitów, otrzymać jedynie 25-30 worków. To zdecydowanie za mało" - podkreślił prof. Bielecki.

Według Andrzeja Piwowarskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, chorzy powinni mieć zapewniony dostęp do przynajmniej dwóch worków dziennie, czyli 60 miesięcznie. Tymczasem w praktyce jest on znacznie mniejszy, gdyż na sprzęt stomijny został wprowadzony VAT w wysokości 7 proc. I co roku ma on wzrastać o 1 proc., toteż w tym roku wzrósł już do 8 proc.
,,VAT dodatkowo zmniejsza i tak już niewystarczający limit na sprzęt stomijny. Bo choremu tylko teoretycznie przysługuje od 25 do 30 worków miesięcznie. Tyle otrzyma on, jeśli nie będzie korzystał z żadnych refundowanych środków do pielęgnacji stomii. Każdorazowe ich wykorzystanie powoduje uszczuplenie limitu przysługującego na woreczki i płytki" - podkreślił Piwowarski.
Jego zdaniem, pieniądze przeznaczane na sprzęt stomijny nie są aż tak duże. Co roku są to wydatki z budżetu sięgające 100 mln zł. ,,Znacznie większe mogą być koszty jakie powoduje oszczędzanie na sprzęcie stomijnym, gdyż u chorych częściej zdarzają się wtedy powikłania, wymagające specjalistycznego leczenia" - powiedział w wypowiedzi dla PAP prezes PTS POL-ILKO.

Prof. Bielecki podkreślił, że nie należy oszczędzać na chorych wymagających stomii, gdyż są w trudnej sytuacji, zarówno zdrowotnej, jak i psychicznej. Dodał, że pozwala ona wielu z nich pracować i prowadzić normalne życie, ale muszą mieć odpowiedni dostęp do worków, płytek i akcesoriów stomijnych.
,,Bez odpowiedniego sprzętu ,,stomik" nie jest w stanie funkcjonować, nie może nawet wyjść z domu" - zwrócił uwagę prof. Bielecki. Dodał, że złym pomysłem jest wprowadzenie częściowej odpłatności, gdyż będziemy mieli więcej powikłań, np. infekcji, a część pacjentów zostanie skazana na społeczną izolację.
Według specjalisty, jedynie 30 proc. chorych ma tzw. dobrą stomię, bez powikłań. Większość chorych ze stomią to osoba starsza, schorowana, cierpiąca na raka, na dodatek przestraszona i samotna. ,,Tacy pacjenci wymagają pomocy, nie można domagać się od nich dodatkowych opłat. Potrzebują zrozumienia i wsparcia, tym bardziej, że 30 proc. z nich po roku umiera, głównie z powodu choroby nowotworowej" - podkreślił prof. Bielecki.
Według Andrzeja Piwowarskiego, wiele osób ze stomią ukrywa swą ułomność. Wiedzą o niej jedynie lekarze, pielęgniarki i jedna lub dwie osoby z najbliższej rodziny, bo łatwiej jest przyznać się do protezy zębów niż do stomii.
,,Tymczasem w najlepszej sytuacji są ci, którzy mogą liczyć na pomoc rodziny. Tacy chorzy najszybciej wracają do zdrowia i do pracy, akceptują swoją sytuację i nie rezygnują z życia towarzyskiego" - dodał prezes PTS POL-ILKO.

Zbigniew Wojtasiński (PAP)

link: http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,list,9735238.html

Pozdrawiam

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: javes » 20 mar 2012, 14:08

Dzisiaj rozmawiałem telefonicznie z Prezesem POLiLKO - p. Andrzejem Piwowarskim.
Na moje pytanie czy coś wie by od 1 lipca 2012 br. planowano zmiany w przydziale sprzętu stomijnego i częściowej za nie odpłatności, zaprzeczył i powiedział, że jako przedstawiciel POLILKO uczestniczył w kilku spotkaniach w tym temacie i ma zapewnienia od osób związanych z Rządem, że sytuacja stomików w Polsce ma ulec poprawie.
Pożyjemy, zobaczymy…

Pozdrawiam

kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 21 mar 2012, 8:39

[list][list=]Witam, zainteresowanych odsyłam do lektury.
Dz.U. 2012 nr 122 poz. 696
USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
7) DDD – dobową dawkę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia;
9) grupa limitowa – grupę leków albo środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobów medycznych objętych wspólnym limitem finansowania;
13) odpowiednik – w przypadku:
c) wyrobu medycznego – wyrób medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości;
Rozdział 3
Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych oraz kryteria podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu
Art. 10.
3. Refundowany nie może być:
1)(....) wyrób medyczny w stanach klinicznych, w których możliwe jest skuteczne zastąpienie tego (...) wyrobu medycznego poprzez zmianę stylu życia pacjenta;
Art. 15.
5. Podstawę limitu w przypadku:
2) wyrobu medycznego – stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za jednostkę tego wyrobu medycznego, który dopełnia 15 % obrotu ilościowego zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia, o którym mowa w art. 37.
6. Jeżeli cena detaliczna jest niższa niż limit finansowania, limit finansowania ulega obniżeniu do wysokości ceny detalicznej tego (...) wyrobu medycznego.
Art. 37.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych:
1) leków,
2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
3) wyrobów medycznych
– w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające, o których mowa w art. 16.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane identyfikujące lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny;
2) kategorię dostępności refundacyjnej;
3) poziom odpłatności;
4) urzędową cenę zbytu;
5) cenę detaliczną;
6) wysokość limitu finansowania (...)wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1
7) wysokość dopłaty świadczeniobiorcy;
8) grupę limitową;
9) termin wejścia w życie decyzji, o której mowa w art. 11 oraz okres jej obowiązywania.
Art. 49.
3. Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych, w szczególności kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści.

kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 21 mar 2012, 8:55

odsyłam do komentarza JacentegoK
http://www.ipon.pl/forum/showthread.php?tid=13730
Dla kogo bezpłatnie? dla kogo ryczałt? Wyjaśniono na przykładzie.
Przy ciagłym wzroscie płacy minimalnej dojdziemy do kwot limitu za 30 lat i wtedy bedziemy mieć takie zaopatrzenie jak jest teraz w UE. Tylko ,ze przy obecnej władzy nieprędko wzrosnie płaca przy tak dużym poziomie bezrobocia. PKB w kraju,którego młodzież pracuje (na czarno ) za granicą a renciści( ciężka harówka bez ulg) ściągają z Pfronu (w formie dofinannsowań do kieszeni nowobogackich ) podatki (jeszcze legalnie ) zatrudnionych w wieku produkcyjnym nie wystarcza ani na socjal dla chorych ani mieszkania dla młodych.
I jak tu nie powtórzyc za Janem Zamoyskim: "Takie bedą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie".

kukuleczka7
PostyCOLON 197
RejestracjaCOLON 14 lut 2010, 21:09

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: kukuleczka7 » 12 maja 2012, 20:15

Witam,
szukając jak najbardziej aktualnych danych na temat projektu rozporządzenia do nowej ustawy refundacyjnej natknęłąm sie na takie "cacko" prasaparafialna.pl/.../Rozmowa%20z%20p.%20Andrzejem%20Piwo...
"(...)- A czy są szanse na poprawę sytuacji, żebyśmy nie byli ciągle w ogonie Europy?
Na razie na 2012 rok przygotowany jest projekt nowej ustawy, w której widnieje zapis, że sprzęt stomijny nie będzie już dla nas bezpłatny. Od nowego roku każdy stomik będzie musiał do niego dopłacać aż 10% wartości. To ewenement na skalę europejską.
- Czyli znowu szykuje się zamach na pacjentów ze stomią?
Tak, bez przerwy coś się dzieje niekorzystnego – kiedyś był projekt, że osoby z I grupą inwalidzką będą mieć sprzęt bezpłatnie, z II grupą - odpłatnie w 10 procentach, a z III w 30 procentach. Na szczęście, zapisy te nie zostały wprowadzone. Ale teraz mamy wszyscy nowe zmartwienie – wszyscy będziemy musieli dopłacać te 10%...
- Co w tej sytuacji zamierzacie zrobić? Będziecie się bronić?
Piszemy petycję do Pana Prezydenta, zebraliśmy już około 3,000 podpisów pacjentów z całego kraju, którzy się sprzeciwiają takiemu traktowaniu. Będziemy też pisać oddzielny list z prośbą o poparcie do pana prof. Jerzego Buzka – przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Spotykamy się indywidualnie z posłami. Wierzymy, że coś osiągniemy, choć nie mamy dobrych doświadczeń. W ubiegłym roku w listopadzie skierowaliśmy oficjalny wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie limitów na sprzęt stomijny, minęło pół roku i do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. W zamian za to zafundowano nam projekt o częściowej odpłatności…
- Jeśli nie uda się zapobiec wprowadzeniu zapisu o odpłatności, to czy osoby ze stomią czeka poważny cios finansowy?
Tak, a w zdecydowanej większości są to osoby po 60-tym roku życia, na niewielkich rentach czy emeryturach, dotknięte również przez inne przewlekłe choroby, stale przyjmujące wiele leków. Obciążanie ich dodatkowymi kosztami znacznie pogorszy ich sytuację finansową. Naszym postulatem jest zwiększenie limitów na sprzęt stomijny i zrezygnowanie z pomysłu konieczności jakichkolwiek dopłat do sprzętu ze strony pacjentów!(...)

Wywiad autoryzowany. Do wykorzystania w części lub całości.
Materiał prasowy przygotowany przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia“ na konferencję prasową pt:. „Polscy niepełnosprawni w ogonie Europy”, maj 2011 r."
Javes,
pisałeś ,że w rozmowie uzyskałeś od pana prezesa,ze o odpłatności nic mu nie wiadomo. Skąd więc te % ? W ustawie niestety nigdzie nie zauwazyłam 10%.Owszem jest zapis "bezpłatnie, 30%, 50%" ale tak niejednoznaczny,że nie wiadomo co dla kogo.
Wie ktoś coś wiecej na dzień dzisiejszy?

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

Re: Limity na sprzęt stomijny

Postautor: javes » 14 maja 2012, 12:29

Jestem zszokowany tym artykułem, bo gdybym osobiście nie rozmawiał z Prezesem, to uważał bym tę informacje za kaczkę dziennikarska. Gdzieś jest przekłamanie, które nie wiem czemu ma służyć; bo niby mowa jest o projekcie ale w dalszej części wypowiedzi wynika że Ustawa jest klepnięta.
A pan Prezes zapewniał mnie, że nic o takiej Ustawie nie wie i że stomicy nie maja się czego obawiać bo odpłatności nie będzie.


Wróć do

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: 1 i 0 gości