1-2-3 maja

1- 2- 3 MAJA, DNI ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

 

1-Maja Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy - W Europie święto pracy obchodzimy 1 maja. W Ameryce Północnej odpowiednikiem pierwszomajowego święta jest Labour Day obchodzony w pierwszy poniedziałek września. W Australii Labour Day obchodzi się w różne dni w zależności od stanu.

W większości krajów europejskich, w tym również i w Polsce, Święto Pracy obchodzimy 1 maja już od 1890 roku. Święto to zostało ogłoszone w 1899 roku przez stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych zwanych Drugą Międzynarodówką. Data została wybrana na 1 maja aby upamiętnić strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku.

„Żądamy ośmiogodzinnego dnia pracy” - pod tym hasłem w maju 1886 roku zastrajkowały tysiące robotników w Chicago. Wkrótce kilkadziesiąt osób zginęło od bomb i policyjnych salw. Ruch robotniczy zyskał sławnych męczenników - i najważniejsze święto.

W PRL i innych krajach socjalistycznych było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. W tym dniu, zwanym także Świętem Klasy Robotniczej organizowało się huczne pochody, wiece i zgromadzenia, w których obecność była często obowiązkowa. Wiwatujących pozdrawiali najwyżsi działacze partyjni. Po upadku komunizmu, święto to straciło na znaczeniu, jednak dalej partie socjalistyczne organizują wiece, zebrania i pochody - nie tak liczne już jak kiedyś.

Od 2001 roku w Europie organizuje się tak zwany EuroMayDay (1 maja zwany jest w krajach anglosaskich May Day). Nie jest to raczej święto klasy robotniczej a ruch na rzecz zhumanizowania pracy i życia wszystkich ludzi pracujących. Obchody EuroMayDay zapoczątkował Mediolan, w roku 2004 pomysł podchwyciła Barcelona, a już rok później obchody odbywały się w całej Europie. W 2005 roku EuroMayDay świętowało około 200.000 osób.

Inne Święta

Wydarzenia w Polsce

Wydarzenia na świecie

 

2-Maja Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja w Polsce obchodzony jest jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało wprowadzone na postawie ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 ustanowił dzień 2 maja Dniem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Mimo że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.


Jaką mamy flagę?

Ustawa z 31 stycznia 1980 o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych wraz z późniejszymi zmianami stanowi, że flagą Polski jest prostokątny płat tkaniny w barwach białej i czerwonej. Kolory ułożone są w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. U góry znajduje się biały, a na dole czerwony.

Po raz pierwszy biel i czerwień zostały uznane za narodowe barwy naszego kraju 3 maja 1792 roku. Natomiast pierwsza regulacja prawna w tej kwestii pojawiła się w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku.

Ustawowo flaga RP jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa pasy. Możliwe jest wieszanie flagi w pozycji pionowej wstęgi. Jednak wówczas należy pamiętać, że barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie.

Prawidłowy odcień bieli i czerwieni w naszej fladze został określony za pomocą współrzędnych trójchromatycznych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku. Jest to jednak kwestia dość skomplikowana i z niej rodzą się pewne problemy. Jak się okazuje większość flag sprzedawanych w sklepach i na straganach ma... niepolskie barwy, tzn. złe odcienie. Zwróciła na to również uwagę Najwyższa Izba Kontroli w czasie przygotowywania raportu o używaniu symboli państwowych przez organy administracji publicznej.

Prawo chroni flagę

Należy pamiętać, że flaga, jako symbol państwa Polskiego znajduje się pod ochroną prawną. Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie, bądź jej usuwanie jest wg kodeksu karnego występkiem. Za wyżej wymienione czynności może być orzeczona kara grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności do jednego roku.

 

Inne Święta

  • Dzień Polonii i Polaków za Granicą
  • Indonezja- Dzień Edukacji Narodowej
  • Iran - Dzień Nauczyciela
  • Światowy Dzień Walki z Homofobią

Wydarzenia w Polsce

Wydarzenia na świecie

 

3-Maja Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Niektórzy uznają jednak konstytucję korsykańską z 1755 r. za pierwszą na świecie, a tym samym amerykańską za drugą i polsko-litewską za trzecią.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką - spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. Po utracie niepodległości w 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".

5 maja 1791 roku dzień 3 maja został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989, w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.

 

Inne Święta

Wydarzenia w Polsce

Wydarzenia na świecie