Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomijne - IOA

 

Wg 4 (27) NASZA  TROSKA – wydanie specjalne  

 

International Ostomy Association (IOA) w 2007 r.

Vladimír Kleinwächter wiceprzewodniczący Zarządu Głównego International Ostomy Association

 

International Ostomy Association (IAO), czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomijne to prężnie działająca organizacja obejmująca swoim zasięgiem wszystkie kontynenty. Jej naczelnym celem jest poprawa jakości życia ludzi ze stomią. Tworząc szereg programów, chce rozpowszechniać na całym świecie wielozakresową wiedzę na temat tego problemu.

 Światowy Dzień Ludzi ze Stomią

Dążąc do zwiększenia świadomości społecznej na temat praw pacjentów ze stomią, stowarzyszenie IOA co trzy lata uroczyście świętuje Światowy Dzień Ludzi ze Stomią (World Ostomy Day). Kontakt bezpośredni między zainteresowanymi osobami z całego świata zapewniony jest dzięki rozpoczynającemu się w Nowej Zelandii łańcuszkowi e-mailowemu, łączącemu stowarzyszenia krajowe.

 
Elektroniczny biuletyn IOA

Istotną rolą IOA jest informowanie o działaniach poszczególnych stowarzyszeń krajowych i Komitetu Wykonawczego IOA. Dotyczą one m.in. jakości nowego sprzętu stomijnego czy postępu w technikach chirurgicznych. W ciągu ostatnich lat, główną platformą informacyjną stał się internet. Cztery razy do roku IOA publikuje na swej stronie internetowej elektroniczny biuletyn – „IOA Today” – zawierający informacje na temat wszystkich działań Stowarzyszenia, wydarzeń międzynarodowych i regionalnych, a także dokładne informacje dotyczące struktury organizacji. Dlatego też serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ostomyinternational.org. Internetowa strona główna Międzynarodowego Stowarzyszenia Stomijnego (IOA).

Lata 50. Grupy samopomocowe i początki ruchu stomijnego

Ruch stomijny zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych i Danii w latach 50. XX w., kiedy to ludzie, którym przyszło żyć ze stomią zaczęli spotykać się ze sobą i tworzyć grupy mające na celu wzajemne wspieranie się w całkiem nowej dla nich sytuacji życiowej. Okazało się bowiem, że operacja zakończona sukcesem w sensie medycznym, stawała się początkiem wielu cierpień i ograniczeń, a wyłoniona stomia bywała przyczyną dramatu życiowego. ¯ycie po operacji okazywało się pasmem udręk z powodu wiecznie odparzonej skóry brzucha, nieznośnego dla otoczenia zapachu oraz niedoskonałości sprzętu zabezpieczającego. Takie miasta, jak Valley Forge, Los Angeles czy Nowy Jork były kolebką tworzącego się w Stanach ruchu stomijnego.

W 1952 r. została założona pierwsza poradnia stomijna. Zaczęły tworzyć się grupy samopomocowe, których inicjatorami były osoby ze stomią. W tym samym czasie na kontynencie europejskim zaczęły się również tworzyć organizacje stomijne. W 1951 r. w Danii powstało Duńskie Towarzystwo Osób ze Stomią – COPA. Dla Duńczyków największym sukcesem ich Towarzystwa było wynegocjowanie finansowego wsparcia państwa przy zaopatrywaniu chorych w sprzęt stomijny. /…/

 

 opracował: R.J.