Darmowe Porady Prawne

Bezpłatne porady prawne dla wszystkich,

udzielane na terenie Katowic

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Udziela porad z zakresu:
1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego
2. Zabezpieczenia społecznego
3. Ochrony praw lokatorów

TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10
032/2251-60-99,
Poniedziałek w godzinach 9:00-11:00

TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42
032/253-77-30
Czwartek w godz. 13:00-15:00

TPPS NR 3,UL. MISJONARZY OBLATóW 24
032/203-63-13, 032/258-07-09
Piątek w godz. 11:00-13:00

TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96
032/353-02-75, 032/353-02-78
Czwartek w godz. 10:00-12:00

TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c
032/250-50-15, 032/254-70-61
Piątek w godz. 13:00-15:00

TPPS NR 6, UL. Czecha 2
032/209-00-23

TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35

032/252-56-35,

TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a
032/206-15-68,

TPPS NR 9, UL. KRAKOWSKA 138
032/256-83-90

TPPS NR 10, UL. KRAKOWSKA 138
032/255-35-67

Sekcja ds. Bezdomnych, UL. GLIWICKA 102
032/251-43-87

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWóDZKI, Wydział Prawny i Nadzoru
• UL. JAGIELLOŃSKA 25
TEL: 032/207-74-96
(osobiście w każdy piątek 9:30–11:30, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)


STOWARZYSZENIE IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM

• UL. KRASIŃSKIEGO 21
TEL: 032/255-38-69
(osobiście: wtorek 16:00 – 21:00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godz. 9:00-14:00)
Zakres udzielanych porad prawnych:
1. Prawo karne:
o poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
o korespondencja z organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo
2. Prawo cywilne:
o poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań
o poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego
o poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
3. Prawo rodzinne:
o poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
o poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
o poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
4. Prawo ubezpieczeń:
o poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych
o sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u
5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
6. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postepowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
7. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:
o sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu
o poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.
Udzielane są również porady przez Internet: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LIGA KOBIET POLSKICH
• UL. KORDECKIEGO 2
TEL: 032/253-87-37, 032/253-75-60
(osobiście w: poniedziałek 10:00-12:00 /porady prawne/, wtorek 10:00-12:00 i czwartek 15:00-17:00 /sprawy lokalowe i ochrony praw lokatorów/)
Zakres udzielanych porad prawnych:
1. Prawo karne
2. Prawo cywilne
3. Prawo rodzinne
4. Prawo ubezpieczeń
5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES
• ul. Kościuszki 46
• tel: (032) 205-38-80
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Internet: http://www.spes.org.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, piątek: 9.00 - 15.00
środa, czwartek: 9.00 - 18.00
Zakres świadczonych usług
1. Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego - dostępna w siedzibie Ośrodka.
2. Praca w środowisku - na rzecz osób w podeszłym wieku, poważnie niepełnosprawnych, ciężko chorych, osamotnionych.
Zakres udzielanych porad prawnych
1. Prawo karne oraz prawo cywilne (w szczególnie uzasadnionych przypadkach; w ograniczonym zakresie)
2. Prawo rodzinne
3. Prawo ubezpieczeń
4. Prawo pracy
5. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów
7. Poradnictwo obywatelskie w zakresie świadczeń, zwolnień i uprawnień osób niepełnosprawnych. W tym zakresie publikujemy również aktualizowany informator na naszej stronie internetowej: http://www.spes.org.pl
Wyniki uzyskania pomocy
1. Ustalenie terminu spotkania telefoniczne, korespondencyjnie (e-mail) lub osobiście
2. Pomoc psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego jest dostępna dla każdej zgłaszającej się osoby
3. Pomoc prawna jest dostępna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak również dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu życiowego (m.in. przemoc w rodzinie).
4. Uzyskanie dostępu do pomocy prawnej jest możliwe po wcześniejszym spotkaniu z pracownikiem SPES.

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
• UL. BANKOWA 11b pokój 39
TEL: 032/359-14-22
(codziennie osobiście)
Zakres udzielanych porad prawnych:
1. Prawo cywilne np. w zakresie zawieranych umów, postępowań sądowych
2. Prawo rodzinne np. w zakresie spraw rozwodowych i alimentacyjnych

KRAJOWE FORUM BEZROBOTNYCH

ul. Chopina 14/1

tel.032/202-09-97 (codziennie 10.00-17.00)

Zakres udzielanych porad prawnych:

Prawo ubezpieczeń:

– poradnictwo w zakresie spraw emerytalno-rentowych

Poradnictwo w zakresie prawa pracy i praw dla osób bezrobotnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:

- poradnictwo w zakresie spraw eksmisyjnych

- poradnictwo wraz ze sporządzaniem pozwów z zakresu uzyskiwania uprawnienia do lokalu socjalnego