Telefony POMOCY

 

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

 Tel.112 

 

Śląska Informacja Medyczna
czynna całodobowo

tel.( 32) 251 43 17Rzecznik praw Pacjenta -
tel (32) 735 05 22
Wydział Współpracy z Ubezpieczonymi
Przyjmuje:
poniedziałek: godz. 14.00 -17.00
czwartek: godz. 9.00 -14.00
informacja tel. (32) 735 19 00
czynne: godz. 9.00 -16.00

NFZ

KATOWICE ul. Kossutha 13Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego

tel (32) 735 05 22
KATOWICE, ul Gen Jankego 15a

Pogotowie Ratunkowe: 999

 

Grupa Wsparcia - ŚLĄSCY STOMICY
telefon zaufania: " Porozmawiaj ze stomikiem..."

tel.: 795 67 22 57

czynny od wtorku do czwartku
w godz. 12.00-16.00

 

 Ośrodek Pomocy Kryzysowej
tel.: (32) 205 38 80 (Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym)
Telefon zaufania ogólny: (32) 258 65 44
Młodzieżowy: (32) 281 16 00Śląski Klub Amazonek

tel.: (32) 258 93 25

Al. Roździeńskiego 88a
40-203 KatowiceRuch AA
Biuro Regionalne Katowice
czynne: pon., środa, czwartek w godz.17.00-20.00
tel. (32) 253 79 83

Pogotowie makowe
tel. 0 800 12 03 59

Powrót z U
Katowice. ul Młyńska 21
tel. (32) 253 83 46

AIDS

TELEFON ZAUFANIA
(22) 692 82 26