STOMIA MARTWICZA - NIEDOKRWIENIE STOMII

Niedokrwienie Stomii jest wynikiem niewłaściwego wyłonienia Stomii i może doprowadzić w efekcie do jej martwicy. Jeśli cechy niedokrwienne nie cofną się, konieczny jest kolejny zabieg.