WSZCZEPY ŚLUZÓWKOWE

Są wynikiem złego przygotowania sprzętu stomijnego spowodować może przeniesienie komórek śluzówki jelita na skórę. Tego typu zmiany usuwa się przy pomocy koagulacji gabinecie zabiegowym.